Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ gửi Thư chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/04/2020  )
Nhân dịp Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng gửi tới quý bạn đọc toàn thể nội dung Thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Kinh gửi: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn

 

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900-11/4/2020), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt, tốt đẹp nhất.

 

Tỉnh Bắc Kạn là một trong những địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị - quân sự ở phía Bắc nước ta, nằm giữa trung tâm căn cứ địa Việt Bắc với bề dày lịch sử giàu truyền thống cách mạng và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; là nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em với dân số hơn 31 vạn người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 86% dân số của Tỉnh. Nhân dân Bắc Kạn cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường trong chiến đấu, bảo vệ quê hương đất nước; đặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hơn 9.000 người con Bắc Kạn đã tham gia thanh niên xung phong ra mặt trận, lập được nhiều chiến công vẻ vang, góp phần đảm bảo công tác hậu cần, tiếp chuyển, chi viện cho các chiến trường và các tỉnh trong khu vực, đồng thời đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống trên các trục đường giao thông, các tuyến đường huyết mạch.

 

Chặng đường phát triển 120 năm kể từ ngày thành lập đến nay của tỉnh Bắc Kạn trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng hết sức vẻ vang và rất đáng tự hào. Những năm đầu thế kỷ XX, nhân dân các dân tộc trong tỉnh không cam chịu ách nô lệ của thực dân, phong kiến, cùng với nhân dân cả nước đã kiên cường đứng lên chống giặc, cứu nhà, cứu nước. Mặc dù, những cuộc khởi nghĩa trong thời kỳ ấy đều dẫn tới thất bại, nhưng đã vun đắp nên truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, chống cường quyền, áp bức của các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cùng với nhân dân cả nước làm nên Cách mạng tháng Tám vĩ đại năm 1945. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, đóng góp sức người, sức của cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tháng 5/1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và hơn 20 năm sau là Đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất toàn vẹn non sông đất nước.

 

Trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước, nhất là sau khi tái lập tỉnh ngày 01/01/1997 đến nay, mặc dù là Tỉnh có xuất phát điểm thấp, địa hình sông núi chia rẽ phức tạp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã chủ động bám sát và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn sinh động của tỉnh, tạo nên bước chuyển biến cơ bản, mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả và thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giai đoạn 2011-2019 tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,3%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38,7 triệu đồng (gấp 2,6 lần so với năm 2011); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,57% năm 2019. Diện mạo tỉnh Bắc Kạn khởi sắc và ngày cạng đổi mới, là một điểm sáng trong triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

 

Những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đạt được trong suốt thời gian qua thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đóng góp quý giá, bằng cả mồ hôi, công sức và xương máu của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và sức mạnh toàn dân, với ý chí tự lực, tự cường, đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, đã đồng lòng nỗ lực phấn đấu vươn lên.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, chúng ta tin tưởng rằng, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn sẽ có những bước phát triển mới, cách làm mới, tận dụng các tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân; thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu của tỉnh. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế bền vững trên cả ba trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường. Đảng, Nhà nước sẽ luôn đồng hành cùng với tỉnh Bắc Kạn để hỗ trợ, định hướng cho tỉnh phát triển đi lên.

 

Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Bắc Kạn phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, trở thành địa phương tiêu biểu trong khu vực miền núi phía Bắc của Tổ quốc./.

 

 Thân ái

Nguyễn Xuân Phúc

Tác giả: 
Sign In