Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp tháng 5/2020

( Cập nhật lúc: 28/05/2020  )
Sáng ngày 27/5/2020, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức họp phiên tháng 5. Thành phần tham dự hội nghị gồm Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thành phố Bắc Kạn, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. Đồng chí Đinh Thị Hạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì phiên họp.

 

Bà Đinh Thị Hạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố kết luận phiên họp

 

Tại phiên họp,Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020; xem xét và cho ý kiến góp ý đối với báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khoá VI; dự thảo thông báo kết quả giám sát về hoạt động của chính quyền phường Đức Xuân từ năm 2019 đến hết quý I năm 2020; dự thảo báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố; UBND xã, phường trong lĩnh vực san ủi đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 02/2020).

 

Kết thúc phiên họp, đồng chí Đinh Thị Hạt, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bắc Kạn tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản và trình Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chủ động đề xuất, tham mưu đối với hoạt động của Thường trực HĐND trong việc điều hoà hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn.
Sign In