Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cần có chính sách tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

( Cập nhật lúc: 24/10/2019  )
Trước thềm kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV, Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh Bắc Kạn (TTT) có cuộc phỏng vấn Bà Phương Thị Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh về những nội dung liên quan đến Kỳ họp.

 

 

 

TTT: Xin đại biểu cho biết nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV? Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã có sự chuẩn bị như thế nào cho Kỳ họp này?

 

ĐBQH Phương Thị Thanh: Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 21/10/2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2019. Với phần lớn thời gian dành cho công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ thảo luận và xem xét, thông qua 11 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết, gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

 

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 08 dự án Luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

 

Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Xem xét, quyết định Đề án tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn; việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015; việc miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.

 

Trong khuôn khổ kỳ họp, Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Để chuẩn bị cho Kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác bám sát Chương trình hoạt động của Quốc hội và nhiệm vụ của đại biểu để phân công nhiệm vụ cho các ĐBQH chủ động thực hiện. Để đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; khảo sát việc giải quyết một số trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ còn vướng mắc về thủ tục hồ sơ; khảo sát các Chương trình MTQG  xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo trên địa bàn tỉnh và lấy ý kiến của địa phương, đơn vị về dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để nghe phản ánh các kiến nghị liên quan đến quá trình thực hiện đặc biệt là những vướng mắc từ các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, công tác chỉ đạo, điều hành của Trung ương đối với địa phương để có những kiến nghị bổ sung kịp thời. Trên cơ sở đó, chuẩn bị các ý kiến đóng góp cho Chính phủ, Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020...

 

Trong công tác lập pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với các dự án luật thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 dưới nhiều hình thức khác nhau. Đoàn đã tổ chức 07 hội nghị và gửi 04 văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan xem xét, góp ý. Ngoài ra, Đoàn đã tổ chức 01 hội nghị TXCT chuyên đề lấy ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tiếp thu được nhiều ý kiến của cử tri và các nhóm đối tượng chịu tác động.

 

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức cho ĐBQH tiếp xúc với hơn 700 cử tri tại các xã, phường trong tỉnh, để thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 7 đến nay. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương. Đồng thời, thông tin với cử tri về các vấn đề đang được sửa đổi trong các dự án Luật hoặc đang được Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét, điều chỉnh.

 

TTT: Theo Chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, xin đại biểu cho biết các quyết định này sẽ tác động như thế nào đối với tỉnh Bắc Kạn?

 

ĐBQH Phương Thị Thanh: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015...

 

Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, bên cạnh những tín hiệu khả quan về tố độ tăng trưởng GDP lên đến 6,98% - mức tăng cao nhất trong vòng 9 năm qua đã khẳng định sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ và các Bộ, ngành trong điều hành phát triển kinh tế xã hội cả nước trong những tháng qua, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mà trước hết phải xét đến là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt 45,17% kế hoạch mà Quốc hội đã thông qua, trong đó, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ và ODA đều đạt thấp. Việc này không chỉ tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư chung của cả nước mà còn ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển của các địa phương trong đó có tỉnh Bắc Kạn. Đây cũng là năm cuối trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và tại kỳ họp này Quốc hội sẽ quyết định phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn rất quan tâm đến các nguồn lực được phân bổ cho tỉnh trong năm 2020, nhất là các dự án trong danh mục đầu tư đã được tỉnh đề xuất.

 

TTT: Được biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận về Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. Với đặc điểm kinh tế xã hội của Bắc Kạn, đại biểu đánh giá như thế nào về Đề án này?

 

ĐBQH Phương Thị Thanh: Tôi đánh giá cao việc Quốc hội xem xét thông qua Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Kỳ họp này để triển khai thực hiện từ năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết 74/NQ-QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội đề ra.

 

Đề án này được xây dựng trên cơ sở đánh giá, tổng kết và tích hợp các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi sinh sống tại 51 tỉnh, thành phố và các chính sách trong Chương trình mục tiêu quốc gia đã, đang thực hiện trong cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Kạn. Từ thực tiễn của địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn sẽ chuyển tải ý kiến, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh tham gia xây dựng Đề án nhằm tạo cơ hội để hỗ trợ vùng DTTS, miền núi nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng có điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế, tự lực vươn lên. Các chính sách trong Đề án cũng sẽ tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ, tiếp cận các cơ hội phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh cùng với các địa phương khác trong khu vực phát triển một cách toàn diện và bền vững.

 

Với hơn 100 chính sách về dân tộc thiểu số vùng núi đã và đang thực hiện và phát huy hiệu quả, qua đánh giá của Đề án cho thấy một số chính sách còn có sự chồng chéo, manh mún, chưa phát huy được hiệu quả, đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn. Chính phủ đề xuất đây là một chương trình mục tiêu quốc gia mang tính tổng thể, toàn diện và lâu dài trong phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn tới. Nếu Đề án được Quốc hội thông qua sẽ là một bước chuyển lớn trong chính sách đối với vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, nhằm thu hẹp dần khoảng cách với các vùng phát triển khác trong cả nước. Do đó, Đề án nhận được nhiều sự quan tâm của nhân dân, nhất là sự kỳ vọng của đồng bào DTTS và miền núi.

 

Đề án đã đề cập 10 nhóm giải pháp trên cơ sở tích hợp các chính sách đã và đang thực hiện đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Tuy nhiên, xuất phát từ thực trạng KT-XH vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK nói chung và từ thực trạng của tỉnh Bắc Kạn nói riêng, trong quá trình tham gia thảo luận về Đề án, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập trung thảo luận một số nội dung như sau:

 

Thứ nhất, Đề án cần xác định rõ tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển. Theo đó, cần bổ sung các tiêu chí như địa hình, độ cao, các yếu tố thời tiết, khí hậu, hạ tầng kinh tế - xã hội, tỷ lệ diện tích đất canh tác/diện tích đất tự nhiên, các tiêu chí đa chiều tác động đến sự phát triển như sức khỏe, dân trí, phong tục tập quán, điều kiện canh tác, phát triển sản xuất…để xác định rõ địa bàn xã, thôn ĐBKK để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

 

Thứ hai, cần rà soát, khắc phục tình trạng bất hợp lý trong việc phân loại ba loại rừng; có giải pháp đột phá với rừng nghèo kiệt, đất quy hoạch rừng sản xuất theo phương thức trồng cây gỗ lớn kết hợp với loài sinh khối tăng nhanh.

         

Thứ ba, Đề án cần đưa ra các chính sách tổng thể để phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ người DTTS; khai thác tiềm năng lợi thế, tạo sinh kế, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, quy hoạch dân cư, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, công trình hợp vệ sinh cho hộ nghèo vùng đồng bào DTTS.

 

Thứ tư, Đề án cần đưa ra những chính sách “đột phá” phù hợp với các địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện KTXH ĐBKK khắc phục những khó khăn mà các địa phương này không thể tự tháo gỡ, như: khai thác thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên tại các hồ nước lớn, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, các kết nối liên vùng./.

Tác giả:  Ái Vân, Thu Thương, Triệu Tuyên
Sign In