Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cần lồng ghép các nguồn lực đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

( Cập nhật lúc: 03/10/2019  )
Đoàn ĐBQH tỉnh vừa kết thúc đợt khảo sát việc đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Chợ Đồn, Ba Bể

 

Đoàn khảo sát làm việc tại xã Yên Thượng, Chợ Đồn

 

Theo báo cáo của các địa phương, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, mà trọng tâm là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến hết năm 2018, theo chuẩn nghèo đa chiều toàn huyện Ba Bể còn 25,2% hộ nghèo, 14,7% hộ cận nghèo; huyện Chợ Mới có 16,4% hộ nghèo, 11,7% hộ cận nghèo. Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Ba Bể đạt trung bình 10,3 tiêu chí/xã, có xã Cao Trĩ và Hà Hiệu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu kết thúc năm 2019 có thêm xã Địa Linh được công nhận đạt chuẩn; huyện Chợ Mới đạt 10,5 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2019 đạt 11,5 tiêu chí, đã có xã Rã Bản và xã Đông Viên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, kết thúc năm 2019 phấn đấu có thêm xã Yên Thượng được công nhận đạt chuẩn.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn còn khó khăn, hạn chế, như: Một số tiêu chí chấm điểm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều chưa phù hợp; nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các chương trình chưa có cơ chế lồng ghép để phát huy hiệu quả quản lý và sử dụng vốn; nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, tiến độ giải ngân chưa kịp thời; việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế… Do đó, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao…

 

Cũng trong các buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã thu thập thông tin, ý kiến của các địa phương, đơn vị về các nội dung trong dự thảo Đề án tổng thể phát triển triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để làm cơ sở cho các ĐBQH xem xét, quyết nghị Chương trình tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Các địa phương, đơn vị đề nghị: Cần bổ sung các tiêu chí đặc thù về địa hình, khí hậu, giao thông… để phân định khu vực miền núi; bổ sung tỷ lệ hộ cận nghèo và các thiết chế cơ bản như trường học, trạm y tế đạt chuẩn, tỷ lệ lao động có việc làm và thu nhập ổn định… vào tiêu chí phân định xã nghèo, thôn nghèo để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; đề nghị tích hợp Chương trình xây dựng NTM vào “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” nhằm thống nhất cơ chế thực hiện, huy động tối đa nguồn lực cho công tác giảm nghèo và xây dựng NTM trong giai đoạn tới.

 

Những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc sẽ được Đoàn khảo sát tổng hợp, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để xem xét, kiến nghị với Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 khai mạc vào ngày 21/10/2019./

Tác giả:  Ái Vân
Sign In