Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấn chỉnh việc đăng, chia sẻ thông tin trái quy định trên mạng xã hội

( Cập nhật lúc: 21/03/2019  )
Ảnh minh họa (Internet)
Vừa qua, Tỉnh ủy Bắc Kạn có Văn bản số 2575-CV/TU ngày 14/3/2019 về việc chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng, chia sẻ thông tin trái quy định trên mạng xã hội

 

Bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng ẩn chưa nhiều vấn đề bất cập như các thế lực thù địch, các đối tượng phá hoại lợi dụng internet và mạng xã hội phát tán nhưng thôn tin bịa đặt, sai trái với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

         

Trong thời gian qua, đã có một số trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn sử dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ hoặc chia sẻ những bài viết, vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội, trái với quan điểm, đường lối của Đảng; bình luận xúc phạm danh sự, uy tín của cá nhân, tổ chức; đăng tải những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước và nhiều vấn đề gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh tỉnh Bắc Kạn và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

         

Để kịp thời ngăn chặn và hạn chế việc đăng tải, chia sẻ thông tin trái quy định trên mạng xã hội, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội, không để các đối tượng thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội của địa phương, Tinh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

         

Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận về thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ, thông tin phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Khuyến khích việc đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt.

         

Các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng. Nghiên cứu đưa nội dung thực hiện việc đăng, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội vào quy định của từng cơ quan và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sử dụng in ternet và mạng xã hội để đăng tải những tin bài sai sự thật, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xấu độc, gây tâm lý hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

HN
Sign In