Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018

( Cập nhật lúc: 26/02/2019  )
Ảnh minh họa
Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Theo kết quả xếp hạng vừa được công bố, trong số 19 đơn vị được đánh giá, xếp hạng, có 13 đơn vị được xếp hạng tốt, 06 đơn vị được xếp hạng khá. Sở Giao thông Vận tải đứng đầu bảng xếp hạng với 88,10 điểm, đứng thứ hai là Sở Công Thương, đứng thứ ba là Sở Kế hoạch và Đầu tư với số điểm lần lượt là 87,61 và 86,70 đứng cuối bảng xếp hạng là Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh với 70,06 điểm.

         

Đối với các địa phương, 08/08 huyện đều được phân loại ở mức khá, trong đó, huyện Ngân Sơn đứng đầu danh sách với 81,99 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng là huyện Bạch Thông với 68,01 điểm.

         

Việc công bố kết quả cải cách hành chính hằng năm có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

HN
Sign In