Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Côn Minh

( Cập nhật lúc: 26/04/2019  )
Sáng 25/4, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Côn Minh (Na Rì) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

 

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV;  báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trung ương và địa phương từ sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đến nay.

 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Côn Minh

 

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri xã Côn Minh đã nêu các ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội cụ thể: Đề nghị tỉnh giao lại diện tích đất rừng trồng của người dân đã quy hoạch vào Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (khoảng 360ha) toàn bộ diện tích này đã được giao cho người dân quản lý từ năm 1992, đến nay diện tích rừng này đã đến thời kì được khai thác nhưng còn vướng vào khu vực bảo tồn; cử tri kiến nghị về dự án đưa điện về thôn bản chưa có điện đã hoàn thành tuy nhiên hiện nay thôn Lủng Vai đang bị cắt điện gần một tháng nay mà chưa rõ nguyên nhân; đề nghị nâng mức cho vay hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo. Cử tri xã Quang Phong đề nghị sửa đổi bộ công cụ rà soát hộ nghèo cần sát với thực tế. Cử tri xã Hảo Nghĩa đề nghị có chính sách để nâng cao, duy trì các tiêu chí của xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới...

 

Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng- Giám đốc Sở Tài chính, đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri để báo cáo UBND tỉnh trả lời cử tri theo thẩm quyền và đề nghị với Trung ương. Đồng thời trả lời một số vấn đề liên quan tới lĩnh vực thuộc thẩm quyền như bảo hiểm, hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, giải thích rõ hơn về các khoản kinh phí phụ cấp ở các hội, đoàn thể…

 

Thay mặt đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó trưởng Đoàn ĐBQH đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời làm rõ hơn một số vấn đề cử tri nêu, đặc biệt trong công tác quản lý phát triển rừng, công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng hiện nay...Các ý kiến, kiến nghị đã được Đoàn tiếp nhận tổng hợp đầy đủ chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

 

Tác giả:  Thu Sa (Sưu tầm)
Theo baobackan.gov.vn
Sign In