Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tham gia thảo luận về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

( Cập nhật lúc: 12/06/2020  )
Sáng ngày 11/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác và dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, Đồng Tháp, Thanh Hóa cùng tham gia thảo luận tại tổ số 6.

 

 

Tại phiên thảo luận, bà Phương Thị Thanh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cho rằng dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là dự án Luật được cử tri quan tâm, tác động của dự án Luật này tới đời sống xã hội là rất lớn. Đại biểu Thanh đồng thuận với quy định đánh giá tác động môi trường sơ bộ đối với các dự án, chương trình khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư. Tuy nhiên, đối với dự án đầu tư công cần xem xét phân loại dự án, chứ không phải mọi dự án đầu tư công đều phải có đánh giá tác động môi trường sơ bộ; đối với những dự án PPP trong lĩnh vực thủy điện và  khai thác khoáng sản cần phải có đánh giá tác động môi trường sơ bộ, đặc biệt đối với các tỉnh miền núi, do các dự án này tác động tới môi trường rất lớn, đặc biệt liên quan tới mực nước, chất thải trong khai thác khoáng sản.

 

Thứ hai,việc tích hợp các giấy phép báo cáo đánh giá tác động môi trườngcần có cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành với địa phương, gắn với công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra.

 

Thứ ba, chính sách về thuế, phí bảo vệ môi trường, dự án Luật đã có những điểm mới đặc biệt có một số nội dung chuyển từ phí sang thuế bảo vệ môi trường. Theo quy định hiện hành, những địa phương có rừng đầu nguồn gắn với công trình thủy lợi hoặc các công trình phải đánh giá tác động môi trường theo quy định thì được hưởng phí bảo vệ môi trường còn đối với các tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng lớnnhư tỉnh Bắc Kạn nhưng không có công trình thủy lợi hoặc các công trình phải đánh giá tác động môi trường thuộc lưuvực thì chưa được hưởng chính sách này do không có tiêu chí về tỷ lệ che phủ rừng đầu nguồn trong tiêu chí phân bổ ngân sách cho các địa phương như tiêu chí diện tích trồng lúa lớn.Do đó, đề nghị xem xét bổ sung tiêu chí diện tích che phủ rừng lớn trong tiêu chí phân bổ ngân sách hàng năm.

 

Thứ tư, về bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: Theo quy định của dự thảo Luật, chủ dự án khai thác khoáng sản vẫn phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường và đề án đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản, trong khi đó nội dung phương án cải tạo phục hồi môi trường và đề án đóng cửa mỏ có nội dung tương tự nhau. Bà Thanh đề nghị xem xét tích hợp 2 thủ tục này để thống nhất nội dung thực hiện và giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp./.

Tác giả:  Thu Thương, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In