Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương xem xét, điều chỉnh biểu giá điện

( Cập nhật lúc: 17/05/2019  )
Ảnh minh họa: Internet
Trước thềm kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, UBND tỉnh đã có văn bản gửi lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về một số nội dung cần kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương, đặc biệt trong đó có nội dung kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương xem xét, điều chỉnh lại biểu giá điện bậc thang cho phù hợp với thực tế, giảm bù chéo giữa các hộ dùng điện sinh hoạt.

 

Trước đó, theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện thì mức độ tăng giá bình quân của tất cả các nhóm khách hàng là 8,36% theo từng mức bậc thang dùng điện.

 

Theo UBND tỉnh, điện năng là một trong các nhu cầu thiết yêu đối với đời sống và sinh hoạt của nhân dân, việc tăng giá điện 8,36% đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là nhóm đối tượng có thu nhập thấp. Mặc dù việc ban hành biểu giá điện sinh hoạt có nhiều bậc nhằm giúp người có thu nhập thấp được hưởng mức giá thấp nhất, ít chịu ảnh hưởng từ việc tăng giá điện, các hộ gia đình ở mức thu nhập cao sẽ phải trả nhiều tiền điện hơn; tuy nhiên trên thực tế, Biểu giá điện lũy tiến hiện nay, người dùng ở 2 bậc tháng đầu (dưới 100kWh) được hưởng giá thấp; dùng ở mức trung bình 200-300kWh phải chịu mức cao hơn và nhóm khách hàng dùng trên 400kWh được coi là nhóm người giàu, trả tiền cao nhất. Nhưng xét ở mức chênh lệch giá giữa các bậc thì bậc 1 và 2 chênh nhau 56 đồng/kWh, còn các bậc 3, 4 và 5 mức chênh khá lớn, giá điện ở bậc 4 cao hơn bậc 3 là 522 đồng, trong khi bậc 6 cao nhất chỉ chênh với bậc liền kề trước đó 93 đồng/kWh. Như vậy, nhóm khách hàng sử dụng điện ở mức độ trung bình (300kWh) là nhóm chịu bước nhảy giá lớn nhất trong bậc thang giá điện hiện hành.

 

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong số 25,8 triệu khách hàng dùng điện sinh hoạt, tỷ lệ dùng điện dưới 100kWh (bậc 1 và 2) chiếm 35,8%; hộ dùng 101-300kWh (bậc 3 và 4) khoảng 40%. Hộ sử dụng trên 300kWh chiếm chưa đến 15% và trên 400kWh chỉ 7%.


HN
Sign In