Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn Đại biểu Quốc hội làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh

( Cập nhật lúc: 11/10/2017  )
Chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, chiều 10/10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành có liên quan. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Phương Thị Thanh – Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã nghe UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; cũng như những khó khăn, bất cập và kiến nghị của các đơn vị, địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong thực hiện chính sách, pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Về lĩnh vực phát triển kinh tế- ngân sách đại biểu kiến nghị cần có cơ chế cho phép cấp tỉnh thực hiện phân cấp, uỷ quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hoặc cho phép cấp tỉnh phân cấp nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cho các huyện, thành phố quản lý, điều hành; cấp tỉnh chỉ thực hiện phân bổ kế hoạch vốn theo các quy định, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định chi tiết cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục và đào tạo, văn hoá thể thao và du lịch; các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật, khung giá áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước quản lý…


Lĩnh vực văn hoá- xã hội: Đề nghị Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn xác nhận quân nhân tham gia kháng chiến tại vùng bị Mỹ sử dụng chất độc hoá học không còn giấy tờ gốc. Ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn quản lý, sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em đối với cấp huyện, xã…


Lĩnh vực tài nguyên -  môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu quy định bổ sung việc chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đặc biệt là từ đất trồng lúa, đất nuôi trồng thuỷ sang đất trồng cây hàng năm…


Trong lĩnh vực giao thông- vận tải có ý kiến đề nghị xem xét bổ sung, chỉnh sửa Nghị định số 59/2015/NĐ- CP và Thông tư số 60/2017/TT- BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ. Bố trí kịp thời nguồn vốn cho các công trình khắc phục hậu quả lụt bão, bảo đảm giao thông trên các quốc lộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công và đơn vị trực tiếp quản lý các tuyến đường…


Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của đại biểu tại buổi làm việc được Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp thu, tổng hợp, kiến nghị với Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương trong kỳ họp tới./.

Tác giả: 
Theo baobackan.org.vn
Sign In