Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

( Cập nhật lúc: 14/05/2019  )
Ảnh minh họa (HN)
Để chuẩn bị nội dung tham gia tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Luật Đầu tư công (sửa đổi) tại địa phương. Tham dự Hội nghị có các vị ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND UBMTTQVN tỉnh, chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn và các cộng tác viên pháp luật của Đoàn. Hội nghị do bà Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

 

Luật Đầu tư công (sửa đổi) gồm có 6 chương và 106 điều, trong đó quy định việc quản lý Nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

 

Tham gia góp ý xây dựng dự thảo luật, có ý kiến cho rằng Luật chỉ quy định điều chỉnh các dự án sử dụng vốn đầu tư công như dự thảo hiện nay là chưa đầy đủ, cần bổ sung các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước khác gồm: vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay tín dụng có bảo lãnh của Nhà nước, vay đảm bảo bằng tài sản Nhà nước và các nguồn vốn có tính chất nợ công vào phạm vi điều chỉnh của Luật. Bởi đây là những nguồn vốn lớn, liên quan trực tiếp đến NSNN, do Nhà nước thực hiện và bảo đảm. Tại khoản 3, Điều 11 quy định điều kiện điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công “trong trường hợp chỉ số giá có biến động lớn” hay “có điều chỉnh lớn”, “xuất hiện các yếu tố quan trọng khác” là chưa rõ ràng, khó xác định, dẫn đến cách hiểu tùy nghi và thực hiện không thống nhất, do đó dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn hoặc giao cho Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại nước ngoài (Điều 28) đề nghị chỉ giao Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, còn nguyên tắc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại nước ngoài là nội dung quan trọng, có ý nghĩa định hướng cần được quy định cụ thể trong Luật để đảm bảo tính thống nhất khi thực hiện. Tại Điều 62, đa số ý kiến lựa chọn phương án Quốc hội quyết định phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước trong năm thứ 5 của nhiệm kỳ cũ để đảm bảo tính kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án. Nhiều đại biểu cho rằng việc bỏ toàn bộ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tại Điều 88 là phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức vốn của các dự án phải chờ HĐND thông qua tại các kỳ họp sẽ mất khá nhiều thời gian, gây ảnh hưởng đến tiến độ và quá trình thực hiện dự án. Vì vậy, Dự thảo luật cần nghiên cứu bổ sung các quy định để khắc phục, tháo gỡ vướng mắc này.

Ái Vân
Sign In