Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn nhìn lại một năm hoạt động

( Cập nhật lúc: 11/01/2021  )
Năm 2020, đánh dấu một năm hoạt động hiệu quả của Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong điều kiện không có đại biểu hoạt động chuyên trách tại địa phương, song Đoàn ĐBQH tỉnh vẫn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền và cử tri địa phương, triển khai đầy đủ các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các vị ĐBQH trong Đoàn nêu cao vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ... góp phần làm cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả và chất lượn

Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội Việt Nam và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2020 (Ảnh: HN)

Trong công tác xây dựng pháp luật, để thu thập được nhiều ý kiến và nâng cao chất lượng góp ý vào các dự án luật, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý cho 22 dự án luật được Quốc hội xem xét tại các kỳ họp như: tổ chức hội nghị, thuê chuyên gia nghiên cứu, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và đặc biệt đã tổ chức 02 hội nghị TXCT chuyên đề tại các cơ quan chuyên ngành để lấy ý kiến góp ý cho Dự án luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Qua đó tổng hợp, chuyển hơn 200 nội dung góp ý có chất lượng đến các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu tiếp thu. Trong các phiên thảo luận tại nghị trường, các vị đại biểu đã chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia góp ý vào từng dự thảo luật, nhiều nội dung đã được tiếp thu điều chỉnh trong các dự thảo luật quan trọng như Luật Ban hành VBQPPL, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Cư trú...

Hoạt động giám sát được Đoàn ĐBQH tỉnh đặc biệt coi trọng. Qua thăm nắm dư luận xã hội và từ thực tiễn của địa phương, Đoàn đã lựa chọn tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề gồm: (1) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019; (2) Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020; (3) Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam. Bên cạnh đó, Đoàn thường xuyên khảo sát nắm tình hình thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong tỉnh. Sau giám sát, Đoàn đã gửi 16 kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương liên quan đến việc sửa đổi, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật; gửi 26 kiến nghị đến Uỷ ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan ở địa phương yêu cầu có giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật theo phản ánh của cử tri.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, các Kỳ họp Quốc hội được linh hoạt tổ chức thành 2 đợt (Đợt 1: họp trực tuyến tại tỉnh; đợt 2: họp tập trung tại Nhà Quốc hội). Theo đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đầy đủ điều kiện để các đợt họp trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh diễn ra thành công, đồng thời tạo điều kiện cho một số sở, ngành, đơn vị, địa phuơng được tham gia dự thính các phiên họp của Quốc hội. Tại các kỳ họp, các vị đại biểu đã thể hiện rõ chính kiến của mình khi thảo luận, chất vấn và xem xét, quyết định những vấn đề lớn của quốc gia. Với 10 lượt phát biểu tại hội trường, 18 lượt tham gia ý kiến tại tổ và góp ý bằng văn bản, các đại biểu tập trung tham gia vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; về chính sách bảo vệ và phát triển rừng; tiêu chí phân bổ ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh có tỷ lệ diện tích che phủ rừng cao; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; thực trạng và kiến nghị giải pháp cho hoạt động tín dụng đen, cho vay qua mạng; góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng… Những nội dung trên đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri.

Qua việc xem xét các báo cáo giám sát và báo cáo công tác của các Bộ, ngành trung ương, các vị ĐBQH đã chất vấn trực tiếp các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ về: chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm cho sinh viên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp loại khá/giỏi; tình trạng xin lùi, xin rút khỏi chương trình xây dựng luật của Quốc hội; sự thiếu liên thông trong hệ thống thông tin thị trường lao động, thiếu gắn kết giữa trung tâm với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; trách nhiệm của ngành LĐTB&XH đối với thực trạng trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của thanh niên chưa đáp ứng được sự phát triển và yêu cầu của thị trường lao động; nguyên nhân và giải pháp đối với tình trạng tỉ lệ thi hành án dân sự thấp; tính khả thi, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực đảm bảo cho các tỉnh miền núi, vùng dân tộc thiểu số khi thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới… Các vấn đề chất vấn đã được các thành viên Chính phủ trả lời và trao đổi trực tiếp trên nghị trường.

Việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri được các vị ĐBQH đặc biệt chú trọng để lắng nghe cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri. Đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid, thay vì TXCT trực tiếp như thường lệ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan thông tin tuyên truyền đến cử tri nội dung, chương trình, kết quả Kỳ họp thứ 9, đồng thời thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống MTTQ các cấp. Trước và sau kỳ họp thứ 10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 23 hội nghị TXCT (trong đó có 01 hội nghị TXCT nơi làm việc, 02 hội nghị TXCT theo chuyên đề) với hơn 1.600 lượt cử tri tham gia và đã chuyển tải hơn 200 kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan. Các ý kiến, kiến nghị được cơ quan chức năng trả lời đúng hạn định, cơ bản giải đáp được các vấn đề cử tri quan tâm. Trong năm, Đoàn đã tiếp 12 lượt công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận và xử lý trên 100 lượt đơn, thư KNTC của công dân, đồng thời thường xuyên chỉ đạo rà soát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết theo luật định và kịp thời thông báo kết quả giải quyết đến công dân.

Để giúp tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, Đoàn đã tổ chức làm việc với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các địa phương để nắm bắt thông tin, qua đó kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn như: Hỗ trợ kinh phí khắc phục, xử lý vị trí nguy hiểm tai nạn giao thông trên địa bàn; việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức năm 2021... Bên cạnh đó, các vị ĐBQH trong Đoàn đã tích cực tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các hoạt động của địa phương, làm tốt công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua một năm hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn và cá nhân mỗi ĐBQH đã phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân, tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, làm tròn vai trò của người đại biểu nhân dân, xứng với trọng trách được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó.

                                                                                

Tác giả:  Ái Vân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Sign In