Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai chương trình hoạt động năm 2020

( Cập nhật lúc: 09/01/2020  )
Chiều ngày 06/01, Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai chương trình hoạt động năm 2020. Hội nghị do đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các vị ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị


Hiện nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn gồm 07 đại biểu, trong đó có 03 đại biểu Trung ương, 04 đại biểu địa phương và 100% ĐBQH trong Đoàn hoạt động kiêm nhiệm. Năm 2019, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, UBTV Quốc hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai, thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của UBTV Quốc hội và của Tỉnh ủy Bắc Kạn trong chương trình hoạt động của Đoàn, đồng thời lãnh đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ của ĐBQH,  Đoàn ĐBQH.

Kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng có chất lượng trên tất cả các hoạt động: xây dựng luật, giám sát, TXCT, TCD và xử lý đơn thư của công dân. Trong đó, nổi bật lên là việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng luật qua các Hội nghị TXCT chuyên để đối với các dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến đời sống nhân dân như: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạp pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp để thu thập thông tin làm cơ sở cho việc góp ý thảo luận dự thảo luật tại kỳ họp Quốc hội. Công tác giám sát, khảo sát được Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; việc lựa chọn chuyên đề giám sát là những vấn đề nổi cộm, được đông đảo cử tri quan tâm...

Các vị ĐBQH trong Đoàn đã chủ động tham gia các phiên họp, hội thảo của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh; tham gia giám sát theo chương trình của UBTVQH tại địa phương và các Đoàn giám sát, khảo sát của HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên. Tại các Kỳ họp Quốc hội, các vị ĐBQH trong Đoàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri và nhân dân với Quốc hội, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đoàn ĐBQH vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị đối với các dự án luật còn ít, nội dung góp ý chưa sâu; việc cung cấp thông tin cho ĐBQH về tình hình kinh tế - xã hội, kiến nghị các chính sách còn bất cập trước mỗi kỳ họp Quốc hội và qua các cuộc giám sát, khảo sát ít được các ngành chức năng đề xuất cụ thể; việc theo dõi các cơ quan có trách nhiệm thực hiện kết luận sau giám sát chưa thường xuyên; công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với UBMTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch TXCT theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn để ĐBQH tiếp xúc cử tri còn ít. Tại một số địa phương, việc trả lời kiến nghị cử tri chưa đúng trọng tâm câu hỏi, nội dung vẫn còn chung chung, chưa giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc mà cử tri đã kiến nghị; có địa phương chưa thật sự chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh trong công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; 100% các vị ĐBQH trong Đoàn hoạt động kiêm nhiệm nên việc triển khai các hoạt động của Đoàn có lúc gặp khó khăn, nhất là việc bố trí thời gian tham gia các hoạt động của Đoàn tại địa phương...

Năm 2020, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Chủ động xây dựng chương trình hoạt động; tổ chức các hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia để góp ý tham gia vào các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10 theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội. Từng ĐBQH phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động dành thời gian thỏa đáng tham gia các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại địa phương, các chương trình kỳ họp của Quốc hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở ngành, đoàn thể ở địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của ĐBQH, Đoàn  ĐBQH…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, các đại biểu tham dự hội nghị đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao sự đóng góp ý kiến của các cấp, ngành đối với hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2020: Tập trung thực hiện tốt và đổi mới hoạt động lấy ý kiến xây dựng luật. Tổ chức tốt các cuộc TXCT của Đoàn theo quy định, mở rộng địa bàn, đối tượng. Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri… Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2020), đồng chí Hoàng Duy Chinh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến các vị ĐBQH tỉnh. Đồng chí bày tỏ tin tưởng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, các cán bộ công chức tham mưu giúp việc cho Đoàn ĐBQH sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.


Tác giả:  Thu Thương
Sign In