Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc các cơ quan, đơn vị trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

( Cập nhật lúc: 14/05/2020  )
Chiều ngày 11/5/2020, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã làm việc với HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh và một số cơ quan đơn vị trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Dự hội nghị có các đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phương Thị Thanh, UVBTVTU, Phó Chủ tịch TTHĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

 

Tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2020, dự kiến bế mạc vào ngày 19/6/2020. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tiến hành kỳ họp theo 2 đợt: Đợt 1: Họp trực tuyến từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH (từ ngày 20/5 đến ngày 04/6/2020); Đợt 2: Họp tập trung tại Hà Nội (từ ngày 08/6 đến ngày 19/6/2020). Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thảo luận xây dựng 16 dự án luật và 07 nghị quyết; góp ý xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em...

 

Tại hội nghị, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng những tháng vừa qua của năm 2020. Trong đó nhấn mạnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn; mưa đá, dịch tả lợn Châu phi bùng phát, dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là các hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân; công tác giải ngân thực hiện các chương trình, dự án của tỉnh ...

  

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương trong thời gian qua; những khó khăn, bất cập của cơ chế, chính sách pháp luật trong quá trình triển khai từ thực tiễn và có ý kiến kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương để sửa đổi cho phù hợp. Các đại biểu cũng đã góp ý kiến đối với dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 về: tính đồng bộ của các chính sách; tính khả thi; sự tác động của các chính sách trong Chương trình này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát những vấn đề triển khai chính sách còn bất cập, chưa phù hợp về Đoàn ĐBQH tỉnh để tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu Dự thảo Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện dự thảo để sau khi Chương trình ban hành và tổ chức thực hiện bảo đảm khả thi, hiệu quả cao./.

Tác giả:  Thu Thương Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉ
Sign In