Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Long Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 12/12/2020  )
Chiều 11/12, HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng

đồng chí Nguyễn Long Hải được HĐND tỉnh khóa IX bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Bước sang ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lý Thái Hải do đã nghỉ chế độ hưu trí. Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

         

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ rất quan trọng đối với bản thân. Với trọng trách được giao, đồng chí bày tỏ quyết tâm đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết chung sức cùng tập thể UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra. Đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sự đồng lòng vượt khó của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tầng lớp Nhân dân để đưa Bắc Kạn tiến lên. Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt kỷ cương, đạo đức công vụ, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

         

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí Nguyễn Long Hải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí được Ban Bí Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định số 2536-QĐNS/TW ngày 07/12/2020.

 

Tác giả:  Việt Hòa, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In