Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bầu cử

( Cập nhật lúc: 23/01/2021  )
Sáng ngày 21/01/2021, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bầu cử đã được tổ chức, thực hiện. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, có sự tham gia của các đồng chí Ban Chỉ đạo, các đồng chí Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sở Nội vụ; Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; Bí thư các huyện, thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố; đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

 

Sau bài phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36 -HD/BTCTW ngày 20/01//2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14 CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhận định Hội nghị trực tuyến hôm nay có tính thống nhất cao, các văn bản được chuẩn bị kịp thời, nội dung rõ ràng, cụ thể; mặc dù Hội nghị không có ý kiến thảo luận song trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị bầu cử, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các tỉnh, thành phố phản ánh nhanh, kịp thời về Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia để được hướng dẫn, giải đáp; đồng thời để bổ sung nội dung trong cuốn Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả Hội nghị trực tuyến góp phần tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động bầu cử; vai trò, vị trí của cơ quan dân cử trong đó có trách nhiệm của đại biểu dân cử và vai trò của người dân trong việc xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả để Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân.

 

Theo dự kiến, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức họp vào sáng ngày 24/01/2021 với thành phần là các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp tỉnh, huyện và xã; đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đề nghị các đơn vị, địa phương thông tin, cử thành phần tham dự để Hội nghị đạt kết quả cao./.

Tác giả:  Thu Sa
Sign In