Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án thay thế Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND

( Cập nhật lúc: 25/05/2020  )
Ngày 22/5/2020, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham dự Hội thảo trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức để lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và mức chi bồi dưỡng cho người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và mức chi bồi dưỡng cho người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh.

 

Tại Hội thảo, UBND tỉnh xin ý kiến một số nội dung của Đề án thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND như sau:

 

- Đối với cấp xã: Tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách từ 08 người (theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND) lên 10 người. Bổ sung thêm đối tượng được kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã. Bổ sung thêm quy định chức danh và mức phụ cấp đối với người làm công tác bảo vệ trẻ em. Không quy định chức danh Người làm công tác dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

 

- Ở thôn, tổ dân phố: Giảm số lượng và chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ 04 người đảm nhiệm 06 chức danh xuống còn 03 người đảm nhiệm 03 chức danh (Bí thư Chi Bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác mặt trận). Nâng mức phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bảo lưu, chuyển tiếp số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với các chức danh: Công an viên, Thôn đội trưởng. Quy định mức chi bồi dưỡng cho người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố 250.000đ/người/tháng.

 

Các đại biểu tại điểm cầu UBND tỉnh và các huyện, thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo, đồng thời trao đổi, thảo luận về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và mức chi bồi dưỡng cho người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu. Hình thức kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm ở cấp xã, thôn…

 

Kết luận Hội thảo, đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo theo các phương án để trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Dự kiến các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với nội dung này trong tháng 6/2020./.

Tác giả:  Văn Thiện, Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In