Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV – Nhiều vấn đề cần được quan tâm

( Cập nhật lúc: 20/05/2020  )
Trước thềm Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh Bắc Kạn (TTT) có cuộc phỏng vấn Bà Phương Thị Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về những nội dung liên quan đến Kỳ họp.

 

Bà Phương Thị Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 

TTT: Xin bà cho biết những nội dung trọng tâm, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV?

 

ĐBQH Phương Thị Thanh: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2020, dự kiến bế mạc vào ngày 18/6/2020. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tiến hành kỳ họp theo 2 đợt: Đợt 1 họp trực tuyến từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH (từ ngày 20/5 đến ngày 29/5/2020);  đợt 2 họp tập trung tại Hà Nội (từ ngày 08/6 đến ngày 18/6/2020).

 

Trong thời gian 19 ngày họp Quốc hội sẽ tập trung phần lớn thời gian để thảo luận và thông qua 10 dự án luật, 04 Nghị quyết (Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp); xem xét, thông qua 03 Nghị quyết liên quan đến các Hiệp định nước ta đã ký kết: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức; cho ý kiến 06 Dự án Luật tại kỳ họp lần này. Với thời lượng như vậy, Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận, cho ý kiến tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến tham gia các dự thảo Luật.

 

TTT: Thưa bà, để chuẩn bị nội dung tham dự kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã có sự chuẩn bị như thế nào để tham dự Kỳ họp đạt kết quả tốt nhất?

 

ĐBQH Phương Thị Thanh: Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Đoàn ĐBQH đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật như Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp, Luật Giám định Tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và một số Luật khác. Bên cạnh đó, Đoàn đã gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức liên quan tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật (Luật Thanh niên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)…); các ĐQBH trong Đoàn cũng đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận và gửi ý kiến về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 

Để chuẩn bị nội dung phục vụ cho việc thảo luận, quyết định về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Chương trình kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019.

 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, trước kỳ họp thứ 9, Đoàn ĐBQH không tổ chức TXCT như thường kỳ mà thông qua Ủy ban MTTQ, UBND, HĐND các cấp để tổ chức lấy ý kiến của cử tri tham gia đề xuất với Quốc hội và các cơ quan của Trung ương liên quan đến tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trên đia bàn. Đồng thời, Đoàn ĐBQH đã tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn, đặc biệt là vấn đề điều hành kinh tế - xã hội để kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan Trung ương. Cùng với những nội dung trên, Đoàn ĐBQH đã tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

 

Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng các Đại biểu Quốc hội đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp để các đại biểu Quốc hội có thông tin, thảo luận và quyết định tại kỳ họp.

 

TTT: Thưa bà trong các nội dung của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn quan tâm nội dung nào nhất?

 

ĐBQH Phương Thị Thanh: Tại kỳ họp lần này có nhiều nội dung Quốc hội thảo luận và quyết định, qua nghiên cứu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và quá trình điều hành kinh tế - xã hội chung của cả nước, tôi nhận thấy rằng do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế -xã hội của cả nước, tại kỳ họp lần này Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về kinh tế - xã hội và điều hành ngân sách.

 

Thứ nhất,  Đoàn ĐBQH rất quan tâm và lấy ý kiến các cơ quan liên quan đặc biệt là UBND tỉnh về vấn đề điều hành giải ngân nguồn vốn đầu tư; tình hình tăng trưởng đặc biệt là dưới tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế, như tăng trưởng, phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước.

 

Thứ hai, Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm đến nội dung Quốc hội thảo luận và quyết định về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung này được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 88/2019/QH14 Quốc hội đã thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Về nội dung này, trong dự thảo, tờ trình và đề xuất chủ trương đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia cũng đề cập tới nhiều vấn đề. Tuy nhiên, để thực hiện toàn diện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn nhiều nội dung cần bàn, đặc biệt là ngân sách của Chương trình cho cả giai đoạn đảm bảo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các dự án cụ thể để qua Chương trình mục tiêu Quốc gia tác động tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khoảng cách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mặt bằng chung của cả nước.

 

Thứ ba, Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm đến tình hình xâm hại trẻ em trên phạm vi cả nước. Với nội dung này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức giám sát việc phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương, về số vụ và mức độ vi phạm... có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Đặc biệt là sự quan tâm của các cấp, các ngành, yếu tố tác động của xã hội và sự chăm lo, bảo vệ từ gia đình đây là những vấn đề cần đặt ra. Qua hoạt động giám sát tối cao tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị để công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới được thực hiện tốt hơn.

 

Xin cảm ơn bà./.

Tác giả:  Ái Vân - Thu Thương, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In