Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Luật Tổ chức Quốc hội cần sửa đổi để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

( Cập nhật lúc: 14/11/2019  )
Ngày 12/11/2019, Quốc hội khóa XIV tiếp tục Kỳ họp thứ 8 tại Nghị trường .

 

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại nghị trường về Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Nhiều đại biểu nêu ý kiến  trái chiều về dự án này. Đa số các đại biểu tán thành chủ trương giao dự án cho các nhà đầu tư trong nước, song đề nghị Quốc hội phải đề cao trách nhiệm và sự thận trọng trong việc đầu tư và phải có chính sách quản lý chặt chẽ việc huy động và quản lý nguồn vốn, nhất thiết đảm bảo các nguyên tắc khi thực hiện đầu tư dự án, không để Dự án bị các nhóm lợi ích, nhóm “sân sau” chi phối.

 

Buổi chiều, trong phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, ĐBQH Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đề nghị giữ nguyên quy định Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn ĐBQH phải là ĐBQH hoạt động chuyên trách như Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành để đảm bảo vị thế, nâng cao hiệu quả công tác điều hành và các hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH ở địa phương.

 

Ảnh: ĐBQH Triệu Thị Thu Phương đề nghị giữ nguyên quy định Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn ĐBQH là ĐBQH hoạt động chuyên trách

 

Đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương, đại biểu Phương đề nghị luật quy định rõ “Cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với cán bộ ở địa phương theo phân cấp có trách nhiệm quản lý đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách của địa phương mình về việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm, bố trí công tác khác nếu không tái cử, quyết định nghỉ hưu, thi đua khen thưởng, các công việc khác có liên quan đến công tác cán bộ...” để đảm bảo sự đồng bộ trong phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ ở địa phương.

 

Về điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội quy định tại Khoản 1, Điều 101, bà Phương cho rằng dự thảo luật quy định giao cho HĐND quyết định kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH là không hợp lý, không phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 9 của Luật Ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, theo quy định ĐBQH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân không chỉ ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước, tập trung vào các vấn đề có tính vĩ mô, có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc. Do đó, kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH do địa phương đảm bảo là chưa phù hợp với tính chất hoạt động của đại biểu Quốc hội, có thể làm ảnh hưởng đến vai trò, vị thế của Đoàn ĐBQH, ĐBQH cũng như tính khách quan, độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH tại địa phương. Do đó, bà đề nghị Ban soạn thảo cần cân nhắc quy định kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội, lương và chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội do ngân sách Trung ương bảo đảm và thống nhất mức chi chung trong cả nước.

 

Về thời điểm thông qua và có hiệu lực thi hành Luật, đại biểu Phương đề nghị nếu việc sửa luật để áp dụng cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV thì nên lùi thời gian thông qua dự án luật này đến kỳ họp tháng 5 năm 2020 theo trình tự xem xét, thông qua tại hai kỳ họp nhằm rà soát tổng thể những vấn đề còn bất cập trong quá trình thực hiện để sửa toàn diện luật Tổ chức Quốc hội. Đồng thời đề nghị Quốc hội sớm tổng kết việc thí điểm hợp nhất 03 Văn phòng vào cuối năm 2019 để đưa vào nội dung sửa Luật lần này.

Tác giả:  Ái Vân
Sign In