Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phản ánh đầy đủ nguyện vọng của cử tri Bắc Kạn đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

( Cập nhật lúc: 21/05/2019  )
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/5/2019 tại thủ đô Hà Nội. Đến thời điểm này, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Trước Kỳ họp thứ 7, phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phương Thị Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn về những nội dung quan trọng sẽ thông qua tại kỳ họp lần này.

 

 

P.V: Thưa đồng chí! đồng chí có thể cho cử tri biết những nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV?

         

Đồng chí Phương Thị Thanh:

         

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 14/6/2019. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua 07 dự án Luật, gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 02 Nghị quyết về: Phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

         

Trong 7 dự thảo Luật kể trên, có những Luật đã được Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV cho ý kiến, một số Luật được lấy ý kiến rộng rãi đến các đối tượng tác động như Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, dự kiến thông qua Kỳ họp thứ 6. Tuy nhiên, do còn nhiều ý kiến khác nhau và Quốc hội dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 7 lần này. Qua tổng hợp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua xin ý kiến của các địa phương nhận thấy còn có những ý kiến cần phải bàn tại Kỳ họp thứ 7 này. Chẳng hạn như vấn đề liên quan đến sách giáo khoa kèm theo Dự thảo Luật trình, quy định một môn học có một số sách giáo khoa và thực hiện xã hội hóa trong viết sách giáo khoa. Tuy nhiên, qua tiếp xúc cử tri trên địa bàn toàn tỉnh, cử tri còn có những băn khoăn. Cử tri cho rằng đó là mục tiêu hướng tới, vì trong giai đoạn hiện nay, một bộ môn, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa cũng khó thực hiện, đặc biệt đối với những hộ gia đình có con em tuổi liền kề nhau, bộ sách giáo khoa sẽ không sử dụng được nhiều lần, đây cũng là vấn đề cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét thêm.

         

Nội dung thứ hai về chuẩn giáo viên, theo quy định từ Dự thảo Luật, chuẩn giáo viên, giáo viên mầm non trình độ đạt chuẩn từ cao đẳng trở lên, giáo viên tiểu học đến THCS, THPT trình độ đạt chuẩn từ đại học. Tuy nhiên, cử tri có ý kiến cho rằng đánh giá lại tác động vì hiện nay chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học là trình độ đạt chuẩn là trung cấp, THCS là cao đẳng, THPT là đại học để đánh giá tác động làm sao có lộ trình và nâng chuẩn giáo viên cho phù hợp. Nội dung tiếp theo liên quan đến tín dụng sư phạm theo quy định hiện hành thì sinh viên nào ở các ngành, ở các trường sư phạm thì được miễn học phí, tuy nhiên theo quy định của Dự thảo Luật lần này thực hiện tín dụng cho vay để khi sinh viên ra trường vào ngành sư phạm không phải trả cả gốc và lãi với những nội dung như vậy, Quốc hội tiếp tục thảo luận thêm về Dự thảo Luật tại kỳ họp này. Khi tiếp xúc cử tri ở các thôn, xã vùng cao khác cử tri kiến nghị xem xét lại việc thực hiện việc xét cử tuyển. Hiện nay, trong Dự thảo Luật đã có quy định xét cử tuyển tuy nhiên xét cử tuyển trong Dự thảo Luật lần này các cử tri đề nghị Quốc hội xem xét các trường hợp cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về địa phương phải có việc làm. Trong thời gian qua, cử tuyển đi sinh viên tốt nghiệp ra trường bố trí được công việc tỉ lệ rất ít không chỉ riêng Bắc Kạn mà là tình trạng chung của cả nước. Do vậy, để xác định  tỉ lệ, dân tộc nào được cử tuyển, cử tri đề nghị làm sao cho các địa phương chịu trách nhiệm. Cử tuyển đi căn cứ vào tỉ lệ dân số của dân tộc đó và tỉ lệ cán bộ công chức, viên chức của dân tộc đó hiện đang có để đề xuất cử tuyển cho phù hợp và sau khi tốt nghiệp trở về địa phương được bố trí việc làm…

         

Nội dung cử tri quan tâm tiếp theo liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật này được cho ý kiến từ Kỳ họp thứ 6 và dự kiến Kỳ họp thứ 7 sẽ thông qua và đặc biệt trong thời gian gần đây công tác truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng rất mạnh mẽ, liên quan đến việc phòng, chống tác hại của rượu bia đặc biệt tác hại của rượu bia liên quan đến sức khỏe, việc thực hiện an toàn giao thông. Với nội dung Dự thảo Luật lần này có quy định những hành vi cấm đặc biệt liên quan đến nội dung cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, hoặc người dưới 18 tuổi tham gia vào quy trình sản xuất rượu công nghiệp hoặc sản xuất rượu kinh doanh. Dự thảo Luật lần này quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc quản lý sản xuất rượu thủ công và việc đăng ký kinh doanh rượu nhỏ, lẻ trên địa bàn đây là vấn đề mới. Cử tri đề nghị Luật lần này khi ban hành cần gắn với quy định và chế tài tránh tình trạng Luật ban hành khi thực thi đi vào thực tế cuộc sống còn hạn chế. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ đưa những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong Kỳ họp lần này.

         

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 9 dự án Luật, gồm: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

         

Đối với 9 dự án Luật này cơ bản đến nay mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, do vậy việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng Luật Đoàn ĐBQH tỉnh chưa thực hiện được nhiều. Đối với các Dự án Luật chúng tôi nhận thấy tác động đến nhiều đối tượng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong dự thảo Luật lần này có quy định viên chức tuyển dụng mới và ký hợp đồng xác định thời hạn, nhiệm vụ đặt ra đặc biệt viên chức là giáo viên, những người công tác trong ngành y tế ở trạm xá hoặc ở các điểm trường của các thôn, bản vùng cao…Các luật này khi có đầy đủ thông tin Đoàn ĐBQH sẽ phân công các đại biểu nghiên cứu để chuẩn bị các ý kiến tham gia thảo luận.

         

Nội dung tiếp theo trong kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; xem xét, quyết định việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 

Đối với tỉnh Bắc Kạn các cấp, các ngành đã kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương, với Chính phủ, Đoàn ĐBQH đã nhận được những thông tin này khi tham gia thảo luận tại Quốc hội, Đoàn ĐBQH đồng thuận kiến nghị Quốc hội xem xét dự án đường Quân Bình đi Ba Bể được bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020.

         

Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật, quản lý đất đai và đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Nội dung này Đoàn ĐBQH đã tổ chức giám sát và địa phương đã gửi báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo chung. Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Quốc hội dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

         

P.V: Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn  đã tập trung vào những nội dung gì thưa đồng chí?

         

Đồng chí Phương Thị Thanh:

         

Ngay từ đầu năm, Đoàn đã chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác bám sát Chương trình hoạt động của Quốc hội và nhiệm vụ của đại biểu để phân công nhiệm vụ cho các ĐBQH chủ động thực hiện.

         

Thứ nhất, thực hiện 04 cuộc giám sát để báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định: Việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; về công tác phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018; Việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013- 2018  việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012- 2018.

         

Thứ hai, tổ chức các cuộc khảo sát về tình hình thực hiện phát triển kinh tế, của địa phương và kiến nghị những nội dung liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn.

         

Thứ ba, Đoàn ĐBQH thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp gồm tiếp xúc cử tri định kỳ và tiếp xúc cử tri chuyên đề. Đối với các dự án luật chuyên ngành, có nội dung phức tạp, Đoàn đã tổ chức 05 hội nghị và gửi văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan xem xét, góp ý. Đối với các dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng và còn nhiều ý kiến khác nhau như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Đoàn đã tổ chức 05 hội nghị TXCT chuyên đề để tiếp thu được nhiều ý kiến của cử tri và các nhóm đối tượng chịu tác động.

         

Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để nghe phản ánh các kiến nghị liên quan đến quá trình thực hiện đặc biệt là những vướng mắc từ các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, công tác chỉ đạo, điều hành của Trung ương đối với địa phương để có những kiến nghị bổ sung kịp thời.

         

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho ĐBQH tiếp xúc với hơn 800 cử tri tại 15 xã, phường trong tỉnh, để thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, đồng thời ghi nhận, chuyển 29 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương; chuyển 44 nhómý kiến, kiến nghị tới HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị của tỉnh xem xét, giải quyết. Bên cạnh TXCT thường kỳ, các đại biểu Quốc hội cũng dành thời gian TXCT nơi cư trú, nơi làm việc và TXCT theo chuyên đề. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn theo dõi việc trả lời các ý kiến kiến nghị của các cơ quan Trung ương và địa phương để thông tin tới cử tri.

         

Để chủ động chuẩn bị tốt các nội dung tham dự tại Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức để các ĐBQH khảo sát nắm tình hình thực hiện nghị quyết năm 2019 của Quốc hội, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, chuẩn bị các ý kiến đóng góp cho Chính phủ, Quốc hội về các giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019 và các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2019. Tại kỳ họp này, Đoàn đã gửi đến Quốc hội 9 nhóm vấn đề chất vấn Chính phủ và các Bộ, ngành về: Giải pháp nhằm giữ vững và ổn định các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trước những ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện nay; Giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; Giải pháp nhằm làm giảm tình hình tội phạm đang diễn biến phức tạp; Vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường; Công tác quản lý nhà nước trong khai thác khoáng sản và tình trạng ô nhiễm môi trường; giải pháp xử lý các dự án giao thông thực hiện chậm tiến độ…

         

P.V: Qua các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 vừa qua, vấn đề được nhiều cử tri quan tâm nhất là gì thưa đồng chí ?

         

Đồng chí Phương Thị Thanh:

         

Qua các buổi TXCT trước Kỳ họp thứ 7 vừa qua, cử tri tỉnh nhà đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

 

Cử tri quan tâm đến vấn đề chung của đất nước, cụ thể như việc điều chỉnh tăng giá điện, việc tăng giá điện cử tri lo lắng lạm phát, kéo theo đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm tới tỉnh Bắc Kạn liên quan đến tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất của cả nước trên 72%. Tuy nhiên chính sách bảo vệ phát triển rừng trong thời gian vừa qua chưa được để người dân yên tâm chăm sóc bảo vệ rừng, đặc biệt là thực hiện chủ trương của Chính phủ về đóng cửa rừng, cấm khai thác các sản phẩm tự nhiên và không thiết kế vào rừng nghèo kiệt, thậm chí kiến nghị Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu, xem xét chính sách phù hợp  để người dân yên tâm và tổ chức bảo vệ rừng phải đảm bảo cuộc sống, nâng cao đời sống của người dân đã thực hiện chăm sóc bảo vệ rừng. Có chính sách phát triển sinh kế cho nhân dân trong vùng CT229, người dân sống trong các khu vực vùng đệm, vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên.

         

Vấn đề tiếp theo cử tri quan tâm là đầu tư hạ tầng, đặc biệt là những công trình hạ tầng liên quan đến thiết yếu dân sinh như đường giao thông, nâng cấp các Trạm y tế, các trường học đặc biệt là các điểm trường, các trường làm sao đó nâng cao trường đạt chuẩn quốc gia, giao thông đi lại thuận lợi đăc biệt là các thôn vùng cao.

         

Đặc biệt, các cử tri trong tỉnh mong muốn được Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc từ Chợ Mới đến thành phố Bắc Kạn để tạo thuận lợi cho khai thác và phát triển các thế mạnh về du lịch, dịch vụ của tỉnh; có cơ chế hợp tác về xuất khẩu lao động và quản lý lao động qua biên giới nhằm quản lý tốt hơn người dân đi lao động tại Trung Quốc; đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có sổ mục kê đất đai do lịch sử để lại...

         

Đối với nhóm kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, cử tri đề nghị xem xét nâng định mức hỗ trợ cho hộ nghèo quy định tại Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục có chính sách hỗ trợ duy trì và nâng cao các tiêu chí cho những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

         

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương. Đồng thời, thông tin với cử tri về các vấn đề đang được sửa đổi trong các dự án Luật hoặc đang được Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét, điều chỉnh./.

         

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tác giả:  HN (sưu tầm)
Sign In