Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết và các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 13/03/2019  )
Trong 02 ngày 12, 13/3/2019, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết và các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh tập trung thảo luận, thông qua 12/12 tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, gồm: Thí điểm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách học nghề nội trú là học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hộ khẩu thường trú tại các huyện 30a và các thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng BHYT quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/12/2018 của Chính phủ; Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Bắc Kạn; Phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019; Tờ trình về công tác cán bộ (miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh); Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2017/NQ-HDND ngày 11/4/2017, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HDND ngày 19/4/2018 của HDND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh; quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020; bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020

         

Về nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các đại biểu cơ bản đồng thuận. Đối với Tờ trình, dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh các đại biểu, đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với các cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã (từ 500 triệu đồng đến 1.200 triệu đồng) như quy định tại điểm i, điểm k khoản 3 Điều 5 dự thảo nghị quyết; Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết thí điểm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách học nghề nội trú là học sinh sinh viên, người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hộ khẩu thường trú tại các huyện 30a và các thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa lại tên nghị quyết cho phù hợp, mở rộng đối tượng, mức hỗ trợ giữ nguyên…

         

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đề nghị các sở, ngành chủ trì soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết, khẩn trương trình các nội dung cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau đó hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đúng thời gian quy định.

 

Tác giả:  HN
Sign In