Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thêm 08 xã đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến 2020”, năm 2018

( Cập nhật lúc: 13/03/2019  )
Ảnh minh họa (Baobackan.org.vn)

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 về việc công nhận mới 08 xã đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”, năm 2018. Trong đó, huyện Bạch Thông gồm 02 xã là Cao Sơn và Tân Tiến; huyện Chợ Đồn gồm 02 xã Đại Sảo và Phong Huân; huyện Na Rì gồm 02 xã Kim Hỷ và Lương Thượng; huyện Ngân Sơn có xã Lãng Ngâm và thành phố Bắc Kạn có xã Dương Quang.

 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 104 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã./.

 

Thu Sa
Sign In