Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

( Cập nhật lúc: 02/11/2018  )
Sáng ngày 02/11/2018, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Thiện, chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh, các đồng chí đảng viên Chi bộ và 03 quần chúng ưu tú đang được Chi bộ theo dõi giúp đỡ.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Văn Thiện

 

Sau khi Công bố Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Văn Thiện đã tuyên thệ và hứa chấp hành nghiêm nhiệm vụ của đảng viên được qui định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí đảng viên Chi bộ để trong thời gian tới bản thân tham mưu tốt hơn nữa công tác chuyên môn, cũng như trách nhiệm của đảng viên đối với chi bộ.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Thiện tiếp tục rèn luyện, học tập phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Chi bộ; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao./.

Tác giả:  Thu Sa
Sign In