Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

( Cập nhật lúc: 14/02/2019  )
Chiều ngày 12/02, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ công bố thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Dự Lễ công bố có đồng chí Vi Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng, Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng.

 

Đc Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Vi Hồng Dương chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ

 

Thực hiện Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND tỉnh ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được thí điểm thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 Văn phòng gồm: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Thời gian đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.


Để thống nhất trong công tác lãnh đạo, tổ chức Đảng cơ sở cũng được kiện toàn để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo Quyết định được công bố, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và Chi bộ văn phòng HĐND tỉnh, trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.


Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 8 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ; đồng chí Triệu Thị Thu Hoài - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư.


Tại Quyết định, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh giao Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chỉ đạo bổ sung phương hướng, nhiệm vụ cho đến hết nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng./.

Tác giả:  HN (sưu tầm)
Theo vpubnd.backan.gov.vn
Sign In