Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ công tác ĐBQH, HĐND nhiệm kỳ 2020-2023

( Cập nhật lúc: 05/03/2020  )
Sáng 04/3/2020, Chi bộ Công tác ĐBQH, HĐND đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đức Chính, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

 

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Công tác ĐBQH, HĐND nhiệm kỳ 2020-2023

     

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác của Chi bộ từ khi thành lập đến nay; dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy Chi bộ.

         

Theo đó, Chi bộ Công tác ĐBQH, HĐND được thành lập theo Quyết định số 01 ngày 18/02/2019 của Đảng bộ Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng, đồng thời chỉ định Chi ủy chi bộ gồm 03 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên). Đến tháng 8/2019, do đồng chí Bí thư Chi bộ Công tác ĐBQH, HĐND chuyển công tác, Đảng bộ đã phân công đồng chi Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Văn xã giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Công tác ĐBQH, HĐND, nhiệm kỳ 2017-2020. Tính đến nay, Chi bộ có 19 đảng viên được chia thành 02 Tổ đảng, trong đó có 19 đảng viên chính thức; 12 đảng viên nữ; 14 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Số lượng cán bộ công chức thuộc bộ phận công tác ĐBQH, HĐND tỉnh có 23 người (gồm: 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 05 lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, 02 lãnh đạo Văn phòng, 05 công chức phòng Công tác ĐBQH và 09 công chức Phòng Công tác HĐND)

         

Trong quá trình hoạt động, Chi ủy luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BCH Đảng bộ Văn phòng; định hướng của các đồng chí đảng viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh sinh hoạt tại Chi bộ. Tập thể Chi ủy Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ trong sinh hoạt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, làm nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động, tập trung lãnh đạo triển khai các hoạt động của Chi bộ.

 

            Chi ủy Chi bộ Công tác ĐBQH, HĐND nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt Đại hội


Đại hội đã tiến hành bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, bầu cử Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, theo đó, đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Trưởng phòng Công tác ĐBQH được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

         

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công tác ĐBQH, HĐND nhiệm kỳ 2020-2023 với 100% đại biểu dự đồng ý, tán thành.

Tác giả:  HN
Sign In