Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

( Cập nhật lúc: 26/06/2020  )
Ngày 23/6, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đức Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan tỉnh.

 

Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025


Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe và thảo luận đối với báo cáo chính trị đại hội; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ XI.

 

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/ĐU ngày 31/01/2019 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. Đảng bộ có 84 đảng viên/105 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia sinh hoạt tại 06 Chi bộ trực thuộc. Từ khi thành lập đến nay, mặc dù có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, Đảng bộ Văn phòng đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, chương trình công tác của Đảng bộ đã đề ra. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao. Công tác tổ chức xây dựng đảng, phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và thực hiện có nền nếp; lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra…

 

Đại hội đã được nghe báo cáo tham luận của các Chi bộ trực thuộc đối với một số nội dung như: Tham luận của Chi bộ Công tác ĐBQH, HĐND với chủ đề đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin thời sự và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng tại các buổi sinh hoạt chi bộ; tham luận của Chi bộ Tổng hợp - Văn xã về nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; tham luận của Công đoàn Văn phòng về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

 

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 08 đồng chí. Đồng chí Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu 06 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% đại biểu dự tán thành./.

Tác giả:  Phùng Mai, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In