Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh năm 2019

( Cập nhật lúc: 27/03/2019  )
Vừa qua, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Hội nghị do Đồng chí Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng chủ trì.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức đã được nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018; báo cáo Ban Thanh tra nhân dân; dự thảo báo cáo tài chính năm 2018; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019. Đồng thời thảo luận về Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019; Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn; Quy chế bình công A, B, C và một số nội dung quan trọng khác.

           

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã ghi nhận những thành tích mà cán bộ, công chức Văn phòng đã đạt được trong năm 2018. Trong năm 2019, là năm thí điểm thực hiện sát nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, đồng chí đề nghị các phòng chuyên môn tiếp tục phát huy ưu điểm, tham mưu cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ ở từng vị trí việc làm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Thường trực HĐND tỉnh.

         

Tại hội nghị, các cán bộ công chức đã thực hiện bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021, thực hiện ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh năm 2019 với 100% cán bộ, công chức nhất trí với các chỉ tiêu của Nghị quyết.

 

 

Tác giả:  HN
Sign In