Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 và các Nghị quyết của Trung ương

( Cập nhật lúc: 21/03/2019  )
Vừa qua, Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập các Nghị quyết của Trung ương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng.

 

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hà Văn Tiềm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Đức Chính - Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trên cơ sở nội dung đã học, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Chi bộ mình, mỗi Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng sẽ xây dựng ít nhất 03 việc học tập và làm theo Bác; từng cá nhân xây dựng bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019, đăng ký ít nhất 03 việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác.

 

Tiếp đó, đồng chí Vũ Đức Chính - Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Việc nghiên cứu học tập chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019 và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của trung ương sẽ góp phần giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt hơn công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ ở địa phương./.

Tác giả:  Thu Sa (Sưu tầm)
Theo vpubnd.backan.gov.vn
Sign In