Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác

( Cập nhật lúc: 11/06/2018  )
Với mục tiêu cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Kạn đã tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình lãnh đạo, điều hành và tham mưu, giúp việc, bước đầu đã có một số chuyển biến tích cực.

 

Năm 2017, Văn phòng đã phối hợp với Trung tâm thông tin của tỉnh chuyển dữ liệu, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử trên hệ thống lưu trữ thông tin của tỉnh, giúp cho việc quản lý, xử lý dữ liệu lưu trữ có hệ thống, đảm bảo an toàn. Văn phòng đã sử dụng hộp thư điện tử và ứng dụng thông báo qua tin nhắn điện thoại chuyển tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh đến đại biểu nên đã rút ngắn thời gian gửi, nhận, xử lý văn bản và giải quyết công việc của đại biểu HĐND cũng như CBCC của Văn phòng. Đồng thời sử dụng Trang Thông tin điện tử của HĐND tỉnh để đăng tải các tài liệu, dự thảo Nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh nhằm thông tin rộng rãi, kịp thời đến cử tri và dân chúng… nhờ đó giảm đáng kể chi phí văn phòng phẩm, cước phí bưu chính so với việc in, gửi tài liệu bằng bản giấy. Trong công tác tham mưu, Văn phòng đã tổ chức tập huấn và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho CBCCNLĐ, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm xử lý công việc như Office, Misa, KBHXH… để xử lý, lưu trữ thông tin, hồ sơ công việc, hồ sơ kế toán, hồ sơ BHXH khoa học, đầy đủ, chính xác. Năm 2017, Văn phòng được đánh giá mức độ khá về sử dụng phần mềm QLVB và HSCV; xếp thứ 19/21 đơn vị chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

 

CBCCNLĐ Văn phòng đẩy mạnh sử dụng các phần mềm xử lý công việc trên máy vi tính

 

Bên cạnh những kết quả đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác của Văn phòng chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nhất là việc ứng dụng đồng bộ các tính năng trong quy trình xử lý văn bản trên hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hệ thống máy vi tính của Văn phòng phần lớn đã cũ, cấu hình thấp, không đáp ứng yêu cầu cập nhật phần mềm ứng dụng mới... gây khó khăn cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng.

 

Để tháo gỡ những khó khăn trên, từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ Văn phòng đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 05-NQ/CB ngày 07/6/2018 về “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018 -2020” với mục tiêu: Hàng năm Văn phòng HĐND tỉnh được đánh giá “Tốt” về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác; 100% văn bản đi, văn bản đến của cơ quan được xử lý kịp thời, đúng quy trình trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% cán bộ, đảng viên, công chức được tập huấn và sử dụng đầy đủ hộp thư công vụ và các phần mềm công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Theo đó, trong thời gian tới Văn phòng sẽ xây dựng lộ trình trang bị đồng bộ hệ thống máy, thiết bị tin học, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng ứng dụng các phần mềm tin học, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, chữ ký số cho cán bộ, công chức; cập nhật đồng bộ các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thống máy vi tính của Văn phòng để phục vụ công tác. Đồng thời, lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng và ban hành văn bản của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng. Đưa tiêu chí “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác” thành tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức.

 

Với những giải pháp cụ thể đã đề ra, cùng với quyết tâm của tập thể Chi bộ và CBCC Văn phòng, chắc chắn việc nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ sẽ góp phần tích cực, cải tiến lề lối, phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng trong thời gian tới./.

 

Tác giả:  Ái Vân
Sign In