Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhìn lại một năm hoạt động của Trang TTĐT HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 23/01/2019  )
Là kênh thông tin chính thống của HĐND tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2018, Trang TTĐT HĐND tỉnh đã có nhiều tin, bài phản ánh, đưa tin hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành được đăng tải đầy đủ, việc tiếp nhận, ý kiến, kiến nghị của cử tri qua Trang TTĐT HĐND tỉnh và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời được thực hiện tốt…Trang TTĐT HĐND tỉnh thực sự cầu nối giữa cơ quan quyền lực nhà nước với cử tri trong tỉnh.

Giao diện của Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh Bắc Kạn

 

Trong năm 2018, HĐND tỉnh tổ chức 03 kỳ họp (kỳ họp thứ tám, kỳ họp thứ chín, kỳ họp thứ 10) Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT đã kịp thời chỉ đạo Tổ thư ký đăng tải các hồ sơ dự thảo nghị quyết, báo cáo của UBND, HĐND và các tài liệu khác phục vụ kỳ họp để các đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi, nghiên cứu. Đối với các hoạt động quan trọng của Thường trực HĐND tỉnh, tổ thư ký đã tiến hành lập banner, đưa tài liệu phục vụ lên trang TTĐT để thuận lợi trọng việc nghiên cứu của đại biểu. Việc cập nhật và đăng tải các kế hoạch giám sát, khảo sát, các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh năm 2018, thông tin tổng hợp tuần…được đăng tải đầy đủ, kịp thời.

 

Hàng tháng, Trang TTĐT tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh; đăng tải đầy đủ các nội dung trả lời cử tri của các cơ quan có thẩm quyền; chuyên mục Tiếng nói người đại biểu nhân dân hoạt động ổn định, đều đặn. Số lượng bạn đọc truy cập Trang TTĐT tính đến ngày 31/12/2018 là trên 173.400 lượt, tăng gần 100.000 lượt truy cập so với 6 tháng đầu năm.

 

Trong năm 2018, Trang TTĐT đã đăng tải gần 400 lượt tin, bài, video với các nội dung tuyên truyền như: Phản ánh về các kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh…Bộ phận thư ký Trang TTĐT đã cơ bản quản trị tốt về mặt kỹ thuật, thường xuyên cập nhật thông tin được duyệt lên Trang TTĐT. Công tác đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin thường xuyên được bộ phận thư ký thực hiện tốt. Các dữ liệu đăng tải trên Trang TTĐT được kiểm duyệt chặt chẽ, không đăng tải các văn bản mật, không để xảy ra trường hợp làm lộ, lọt bí mật Nhà nước hoặc có sai phạm phải xử lý về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

 

Trong năm 2018, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh bám sát tuyên truyền, đăng tải thông tin kịp thời, đầy đủ các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đáp ứng được nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin của nhân dân trong tỉnh.

 

Văn phòng HĐND tỉnh trực tiếp là Phòng Tổng hợp đã được giao làm đầu mối đã chủ động liên hệ, trao đổi, cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các hoạt động của HĐND tỉnh, đặc biệt là các kỳ họp HĐND tỉnh.

 

Trước các kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp với các cơ quan thông tấn báo chí theo Luật định để tổ chức tuyên truyền về nội dung, chương trình kỳ họp đến cử tri và nhân dân trong tỉnh, góp phần vào sự thành công của kỳ họp HĐND tỉnh.

 

Nhìn chung, trong năm 2018, Trang TTĐT tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là kênh thông tin chính thống của HĐND tỉnh Bắc Kạn, chất lượng tin, bài, hình ảnh ngày càng được nâng lên, tương đối đa dạng, phong phú. Nội dung tin, bài, hình ảnh được chỉnh sửa và duyệt đăng tải trên Trang TTĐT đảm bảo tính chính xác, đáp ứng yêu cầu của độc giả. Các thành viên Ban Biên tập đã tích cực tham gia hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Biên tập. Thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho các tác giả có tin, bài, hình ảnh đăng lên Trang TTĐT theo quy định.

 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động Trang TTĐT tỉnh còn một số hạn chế nhất định như: Một số thông tin đăng tải trên Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh chưa đảm bảo tính thời sự, kịp thời, chất lượng tin, bài còn hạn chế, chưa chuyên sâu, chủ yếu là tin hoạt động, các bài viết bao quát các lĩnh vực hoạt động của HĐND tỉnh chủ yếu là sưu tầm, chất lượng chưa cao; Một số cộng tác viên HĐND các huyện, thành phố tham gia viết tin, bài cho Trang TTĐT phản ánh về hoạt động của HĐND huyện có lúc chưa đảm bảo kịp thời, đầy đủ.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ban Biên tập Trang TTĐT đã ban hành kế hoạch tuyên truyền trên Trang TTĐT năm 2018 để định hướng tuyên truyền đảm bảo sát với tình hình thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng tin, bài, hình ảnh, dữ liệu trên Trang TTĐT, đảm bảo đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu của độc giả. Tin, bài phản ánh, đăng tải phải bám sát theo nội dung, chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đảm bảo đưa tin kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp, đôn đốc cộng tác viên các huyện, thành phố trong việc viết tin, bài cho Trang TTĐT để các thông tin về hoạt động của HĐND các cấp đa dạng, phong phú hơn.

Tác giả:  HN
Sign In