Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2019

( Cập nhật lúc: 13/01/2020  )
Ngày 09/01/2020, Đảng ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn cùng lãnh đạo Văn phòng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng.

 

 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện mô hình thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Mặc dù khối lượng công việc lớn, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương, cùng sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Theo đó, Văn phòng đã tham mưu phục vụ tổ chức các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND như trong công tác xây dựng pháp luật, phục vụ, chuẩn bị tổ chức các kỳ họp, khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri… Trong đó đã tổ chức 28 cuộc giám sát, khảo sát, 55 cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH, HĐND; tổ chức 02 phiên họp của Đoàn ĐBQH, 04 kỳ họp của HĐND tỉnh.

 

Công tác tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh được chú trọng triển khai. Trong năm 2019, Văn phòng đã tiếp nhận 39.800 văn bản đến, tham mưu ban hành 15.950 văn bản về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh với tổng giá trị gia tăng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt trên 7.000 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch; tăng 5,5% so với năm 2018.

 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đảm bảo thông tin, công tác hành chính - tổ chức, quản trị tài vụ… được triển khai thực hiện tốt.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như công tác tham mưu, tổng hợp có nội dung còn chưa đúng tiến độ, một số chưa đạt chất lượng yêu cầu. Việc phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa được nhịp nhàng… Trên cơ sở đánh giá những mặt đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại, Hội nghị đã thảo luận đưa ra giải pháp để triển khai tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đã ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng trong năm 2019, mặc dù còn những khó khăn, tồn tại nhất định, tuy nhiên, Văn phòng đã đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đồng chí mong rằng trong năm 2020, Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phương Thị Thanh, đồng chí Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, người lao động cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp để phục vụ các chương trình công tác của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tốt hơn trong năm 2020.

Tác giả:  HN
Sign In