Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh làm việc với Đoàn thanh tra của Công an tỉnh

( Cập nhật lúc: 11/06/2019  )
Ngày 10/6/2019, tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Đoàn Thanh tra của Công an tỉnh đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

 

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo thông báo, từ ngày 10/6 đến ngày 11/6/2019 Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

 

Qua báo cáo của Văn phòng, từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra, công tác bảo vệ bí mật nhà nước luôn được lãnh đạo Văn phòng quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan; công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác và chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước được đảm bảo thực hiện; công chức, viên chức làm công tác tiếp nhận và xử lý văn bản thực hiện tốt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, có chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm an toàn thông tin, không để lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trong hoạt động của cơ quan ra bên ngoài; công tác quản lý, soạn thảo, in ấn tại liệu, văn bản bí mật nhà nước được các phòng, ban chuyên môn thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc như: Công chức làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước còn mỏng, chưa thường xuyên được đào tạo, tập huấn để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ bí mật nhà nước Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền thường xuyên mở các lớp đào tạo, tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị nói chung và cơ quan Văn phòng nói riêng; thường xuyên có văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đến các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Tác giả:  Văn Thiện
Sign In