Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

( Cập nhật lúc: 27/07/2018  )
Ngày 26/7, Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra; cán bộ công chức người lao động trong Văn phòng đoàn kết, có ý thức tự giác và kỷ luật trong công tác, tích cực đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc cho HĐND tỉnh, cụ thể:

         

Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh kịp thời; công tác phối hợp giữa Văn phòng với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố được duy trì thường xuyên và chặt chẽ. Các hoạt động công tác của Văn phòng đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ công chức từng bước trưởng thành, các tổ chức chính trị đoàn thể quần chúng hoạt động có nề nếp. Cơ sở vật chất trang thiết bị được trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đươc giao, cụ thể: Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ cho Thường trực HĐND tỉnh 01 cuộc giám sát chuyên đề, các Ban HĐND tỉnh 03 cuộc giám sát chuyên đề, kết thúc các đợt giám sát Văn phòng tham mưu, ban hành kết quả giám sát.

 

Về tham mưu hoạt động của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp: Văn phòng đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh 46 văn bản cho ý kiến theo đề nghị của UBND tỉnh; tham mưu phục vụ các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh 08/08 huyện, thành phố trong tỉnh, qua tiếp xúc cử tri đã tổng hợp chuyển 143 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết trả lời; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi Thường trực HĐND tỉnh đã được thực hiện theo quy định, trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu 52 đơn, thư chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh duy trì có hiệu quả phiên họp thường kỳ hàng tháng theo Luật định; đăng tải trên 180 tin bài trên Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh về hoạt động của Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh, tham mưu cho Ban Biên tập ban hành kế hoạch, định hướng tuyên truyền hàng quý; công tác quản lý tài chính, tài sản cơ quan được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh. Công tác văn thư lưu trữ… được đảm bảo theo quy định.

 

 

Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Vũ Văn Yên

 

Công tác hành chính, tổ chức, quản trị được thực hiện tốt, bám sát chương trình hoạt động và kế hoạch công tác của lãnh đạo để chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác, cán bộ, công chức, người lao động đã thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan.

     

Tại Hội nghị, Văn phòng đã thẳng thắn đánh giá các kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã đề ra.

         

Nhân Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, theo yêu cầu nhiệm vụ và sự phân công của tổ chức, được sự nhất trí của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức chia tay đồng chí Vũ Văn Yên, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhận nhiệm vụ mới (Phó Giám đốc sở Nội vụ) kể từ ngày 01/8/2018.

 

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đồng chí Vũ Văn Yên trong thời gian công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh, đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, đồng chí Vũ Văn Yên sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy không trực tiếp công tác tại Văn phòng, song với tình cảm sâu sắc trong thời gian công tác tại Văn phòng, với cương vị công tác mới, đồng chí sẽ có những đóng góp bằng việc làm cụ thể cho hoạt động của HĐND tỉnh nói chung và Văn phòng HĐND tỉnh nói riêng./.

Tác giả:  Huy Nhân
Sign In